MELBUD S.A. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Melioracyjnych

Inżynieria wod-kan
 
Adres:
Ul. Składowa 4
86-300
Grudziądz
tel.
56-464-00-94
fax.
56-464-03-06
Właściciel/osoba zarządzająca:
Andrzej Pawłowski - Prezes, Grażyna Łazarska - Członek Zarządu