Firma GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o.

Konstrukcje stalowe i budownictwo inżynieryjne oraz roboty budowlane i sąsiadujące
 
Adres:
Ul. Toruńska 300
85-880
Bydgoszcz
tel.
52-345-13-33
fax.
52-362-95-09
Właściciel/osoba zarządzająca:
Marek Gotowski -Prezes; Teresa Zielińska-Wiceprezes,Dyrektor Ekon.-Finan.; Monika Poliszak- Gotowska- Dyr. Marketingu