Budowa na Medal Pomorza i Kujaw 2018 i Wnętrze Roku Pomorza i Kujaw 2018 - rozstrzygnięcie konkursów

GRAND PRIX

w kategorii: Budownictwo mieszkaniowe / wielorodzinne

 

Zgłaszający:Folwark DeweloperSp. z o. o., Sp. komandytowa, ul. Ujejskiego19 w Bydgoszczy

Pomorskie Przedsiębiorstwo Eksportu Budownictwa „INTERBUD” S.A.,

 ul. Jagiellońska 103 w Bydgoszczy

Nazwa obiektu: Budynek mieszkalny wielorodzinny „MELODY” z garażem podziemnym, wyposażony  w platformę do dwupoziomowego parkowania pojazdów,  ul. Paderewskiego 34 w Bydgoszczy

Inwestor: Folwark DeweloperSp. z o. o., Sp. komandytowa,ul. Ujejskiego19 w Bydgoszczy

Projektant architektury i wnętrz: Pracownia  Architektoniczna Krzysztof Łukanowski,                                                       ul. Kijowska 6/2 w Bydgoszczy

Generalny wykonawca:  Pomorskie Przedsiębiorstwo Eksportu Budownictwa „INTERBUD” S.A.,  

ul. Jagiellońska 103 w Bydgoszczy

Użytkownik obiektu: Folwark DeweloperSp. z o. o., Sp. komandytowa, ul. Ujejskiego19 w Bydgoszczy

 

 

GRAND PRIX

 

w kategorii: Budownictwo mieszkaniowe / osiedle

 

Zgłaszający:Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kołobrzeska 15 w Bydgoszczy

Nazwa obiektu: Osiedle „Leśny Zakątek 2”,ul. Zaświat 28-30-32 w Bydgoszczy

Inwestor: Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kołobrzeska 15 w Bydgoszczy

Projektant architekturyarch. Roman Romanowicz

Projektant wnętrz: arch. Norbert  Królikowski

Generalny wykonawca:  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  „NOWBUD”  Sp. z  o .o.

ul. Przemysłowa 34 w Bydgoszczy (Zaświat 28)

Firma Usługowo-Handlowa „JEŻBUD” Dariusz Jeżewski,

 ul. Błądzimska 52 w Bydgoszczy (Zaświat 30 i 32)

Użytkownik obiektu:Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy – właściciele mieszkań

 

GRAND PRIX

 

Kategoria: Budownictwo użyteczności publicznej / służba zdrowia

 

 

Zgłaszający: PKOB WEGNER Sp. z o. o., Sp. K., Rudki 10 w Trzemesznie

Nazwa obiektu: Zakład Patomorfologii X Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Powstańców Warszawy 5 w Bydgoszczy

Inwestor: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5

Projektant architektury i wnętrz: mgr inż. arch. Tadeusz Szewczenko

Generalny wykonawca: PKOB WEGNER Sp. z o. o., Sp. K., Rudki 10 w Trzemesznie

Użytkownik obiektu: X Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielnego                                               Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Powstańców Warszawy 5w Bydgoszczy

 

  

 

GRAND PRIX

 

Kategoria: Budownictwo użyteczności publicznej / obiekty sportowe, rekreacyjne i turystyczne

 

 

Zgłaszający: ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o. o., Sp. K. ul. Kwiatowa 23 w Jacewie

Nazwa obiektuBydgoskie Sztuczne Lodowisko „TORBYD”, ul. Toruńska 59 w Bydgoszczy

Inwestor: Urząd Miasta Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy

Projektant architektury i wnętrzTBiARCHITEKCI Sp. z o. o.

Generalny wykonawca: konsorcjum firm:

ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o. o., Sp. K., ul. Kwiatowa 23 w Jacewie (lider konsorcjum)

AGB2 Sp. z o. o. (partner konsorcjum)

Użytkownik obiektu:Hala Sportowo-Widowiskowa „ŁUCZNICZKA” w Bydgoszczy

 

GRAND PRIX

 

kategoria: Budownictwo użyteczności publicznej / obiekt administracyjno-biurowy

 

 

Zgłaszający:  APRO Investment Sp. z o. o., ul Lubicka 53 w Toruniu

Nazwa obiektu: Budynek biurowy z lokalami usługowo-handlowymi „Lubicka Office”,

ul. Lubicka 53 w Toruniu

Inwestor: APRO Investment Sp. z o. o., ul. Lubicka  53 w Toruniu

Projektant architektury i wnętrz: mgr inż. arch. Maciej Gajownik, ul. Poznańska 7 w Bydgoszczy

Generalny wykonawca:  „HIRAM” Sp. z o. o., ul. Olsztyńska 117 w Toruniu

Użytkownik obiektu: APRO Investment Sp. z o. o., ul Lubicka 53 w Toruniu

 

 

Zgłaszający:  FOR2 Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 107 w Poznaniu spółka wchodząca w skład grupy ARKADA INVEST ul. Gajowa 27 w Bydgoszczy

Nazwa obiektu: Budynek biurowy Arkada Business Park” - Etap I, ul. Fordońska 2 w Bydgoszczy

Inwestor: FOR2 Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 107 w Poznaniu

Projektant architektury: MODULOR - ARCHITEKCI  Waldemar Zalesiński Sp. z o. o.,

ul. Kaszubska 8/6 we Wrocławiu

Projektant wnętrz: Anna Thurow architektura wnętrz pracownia architektury  wnętrz URBICON,

ul. Kadłubka 39 w Szczecinie

Generalny wykonawca:  Skanska S.A., Aleja Solidarności 173 w Warszawie

Użytkownik obiektu: najemcy

 

 

 

 

kategoria: Budownictwo użyteczności publicznej / budownictwo przemysłowe

 

 

Zgłaszający: BIN- MONTAŻ Sp. z o. o., ul. Kruszyńska 13-21 Białe Błota

Nazwa obiektu: Hala produkcyjno-magazynowa wraz z łącznikiem transportowym

„FROSTA” Sp. z o. o., ul. Witebska 63 w Bydgoszczy

Inwestor: „FROSTA” Sp. z o. o., ul. Witebska 63 w Bydgoszczy

Projektant architektury:  mgr inż. arch. Piotr Rommel

Generalny wykonawca: BIN- MONTAŻ Sp. z o. o., ul. Kruszyńska 13-21 Białe Błota

Użytkownik obiektu: FROSTA” Sp. z o. o., ul. Witebska 63 w Bydgoszczy

 

kategoria: Budownictwo użyteczności publicznej / budownictwo przemysłowe – ekologia

 

Zgłaszający:  Przedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe „PROMONT”  Bujak Sp. z o. o.,  Sp. K.

ul. Jagiellońska 35 w Bydgoszczy

Nazwa obiektu: Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego „SABA” Sp. z o. o. – budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów wraz z układem do produkcji energii elektrycznej                                      o mocy 1 MWe (ORC), ul. Przemysłowa 36 w Płocku

Inwestor: SABA” Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 36 w Płocku

Projektant technologii: prof. dr hab. inż. Janusz Bujaki mgr inż. Kamila Sikora

Generalny wykonawca:  Przedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe „PROMONT”                                             Bujak Sp. z o. o., Sp. K. w Bydgoszczy

Użytkownik obiektu: SABA” Sp. z  o. o., ul. Przemysłowa 36 w Płocku

kategoria: Budownictwo użyteczności publicznej / budownictwo inżynieryjne

 

Zgłaszający:  Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.,                                                               ul. Ks. Józefa Schulza 5 w Bydgoszczy

Nazwa obiektu: Przepompownia wody grzewczej na sieci ciepłowniczej, ul. Pod Blankami w Bydgoszczy

Inwestor: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.  ul. Ks. Józefa Schulza 5 w Bydgoszczy

Projektant architektury: mgr inż. arch. Magdalena Picyk  – Biuro Projektowe METROLOG Sp. z o. o.,

Czarnków Oddział Poznań

Generalny wykonawca:  ZRUG” Sp. z o. o., ul. Składowa 5b w Poznaniu

Użytkownik obiektu: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.                                                       ul. Ks. Józefa Schulza 5 w Bydgoszczy

 

 

 

Kategoria: Obiekty „modernizowane” /administracyjno-biurowy

 

Zgłaszający: Gmina Łysomice, ul. Warszawska 8 w Łysomicach

Nazwa obiektu: Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją budynku                                                            Urzędu Gminy w Łysomicach, ul. Warszawska 8 w Łysomicach

Inwestor: Gmina Łysomice, ul. Warszawska 8 w Łysomicach

Projektant architektury: mgr inż. arch. Adam Rudziński

Projektant wnętrza: Wioleta Drzewińska

Generalny wykonawca: DOMPOL” Sp. z o. o., ul. Bartkiewiczówny 98 w Toruniu

Użytkownik obiektu: Gmina Łysomice, ul. Warszawska 8 w Łysomicach

 

 

GRAND PRIX

 

Kategoria II : Wnętrze w obiektach „modernizowanych”

/wnętrze użyteczności publicznej/ kultura

 

 

Zgłaszający: WIKSBUD Sp. z o. o.,ul. Okrzei 7 w Lipnie

Nazwa wnętrza: Rypiński Dom Kultury, ul. Warszawska 8 w Rypinie

Inwestor: Rypiński Dom Kultury w Rypinie

Projektant architektury i wnętrz: mgr inż. arch. Roman Ptaszyński

Generalny wykonawca: WIKSBUD Sp. z o. o.,ul. Okrzei 7 w Lipnie

Użytkownik obiektu: Rypiński Dom Kultury w Rypinie