KOMUNIKATY i ROZPORZĄDZENIA

(Marek Okniński – Komunikaty.pl ) Zmiany w pzp dotyczą obowiązku podatkowego zamawiającego. 1 lipca 2015 roku zmianie ulegnie art. 91 ust. 3a ustawy pzp dotyczący obowiązku podatkowego zamawiającego. Nowe przepisy będą miały zastosowanie zarówno do nowych postępowań, jak i do tych wszczętych przed 1 lipca 2015.
Marek Okniński 19.03.2015, aktualizacja: 18.03.2015 16:36   Profil nabywcy - nowa, elektroniczna, platforma wymiany informacji pomiędzy zamawiającym
a wykonawcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia publicznego.
  Marek Okniński 25.11.2014 , aktualizacja: 25.11.2014 09:34 Umowa konsorcjum nie może wyłączyć obowiązku ponoszenia solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia publicznego.
Marek Okniński 08.09.2014 , aktualizacja: 15.09.2014 10:24 Prawdopodobnie na przełomie października i listopada zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Marek Okniński 08.10.2014 , aktualizacja: 08.10.2014 15:08 Wskazana powyżej nowelizacja wprowadza szereg istotnych, systemowych zmian  w procedurze udzielania zamówień publicznych. Wskazana powyżej nowelizacja wprowadza szereg istotnych, systemowych zmian w procedurze udzielania zamówień publicznych.
PAP,  wg. www.komunikaty.pl  (aktualizacja 29.07.2014) Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z lipca 2014 r. zakłada, że zamawiający, który ogłasza przetarg i ustali cenę jako wyłączne kryterium, będzie zobligowany do uzasadnienia takiej decyzji.
Szanowni Państwo, W załączniku przesyłamy ofertę  firmy "CORIMP" Sp. z o.o., naszego członka,  na sprzedaż kruszywa betonowego do celów podbudowy z recyklingu materiałów budowlanych oraz kruszywa ceglano-betonowego do celów podbudowy tymczasowej.  
Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy? Marek Okniński 20.01.2013 , aktualizacja: 16.04.2013 13:28  
Zamówienia publiczne na rynku europejskim Marek Okniński 21.11.2013 , aktualizacja: 18.11.2013 10:17   Istotnym elementem ogólnoeuropejskiego systemu zamówień publicznych jest jawność procedur przetargowych.

Strony