CORIMP Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Wywóz odpadów komunalnych
 
Adres:
Ul. Wojska Polskiego 65
85-825
Bydgoszcz
tel.
52-320-81-80
fax.
52-320-81-80
Właściciel/osoba zarządzająca:
Jacek Fifielski - Prezes, Iwona Fifielska - Z-ca Prezesa

Firma zajmuje się także segregacją i selektywną zbiórką odpadów, odzyskiem odpadów, postawieniem i opróżnianiem kontenerów na gruz i wielkogabaryty. oczyszczaniem mechanicznym ulic i placów, niszczeniem dokumentacji, kruszeniem gruzu budowlanego, sprzedażą kruszywa, ważeniem usługowym pojazdów.