Aktualności

Możliwość zatrudnienia ekipy budowlanej

Istnieje możliwość zatrudnienia sprawdzonej 20 – osobowej brygady budowlanej robotników z Ukrainy (cieśle, zbrojarze, betoniarze). Zapewniona jest ciągłość zatrudnienia oraz możliwe zwiększenie liczby pracowników.

Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Pomorsko - Kujawskiej Izby Budownictwa

Informujemy, że decyzją Rady Pomorsko - Kujawskiej Izby Budownictwa z dnia 21 czerwca 2018r. stanowisko Prezesa Zarządu Pomorsko - Kujawskiej Izby Budownictwa z dniem 01 lipca 2018r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pomorsko - Kujawskiej Izby Budownictwa

W dniu 21 czerwca 2018. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Pomorsko – Kujawskiej Izby Budownictwa. Członkowie Izby podsumowali kolejny rok swojej działalności.

III Kujawsko - Pomorskie Forum Budowlane

W dniu 16 maja br Prezes Zarządu P-KIB Józef Gramza oraz Wiceprezes Zarządu P-KIB Andrzej Cieślik wzięli udział w III Kujawsko-Pomorskim Forum Budownictwa.

Konferencja obchodów jubileuszowych Państwowej Inspekcji Pracy

W dniu 14 maja br w  urzędzie wojewódzkim odbyła się konferencja obchodów jubileuszowych Państwowej Inspekcji Pracy: „Od wieku na rzecz ochrony pracy - Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodl