GAZBUD Sp. z o.o.

Inżynieria wod-kan-gazowa budowlano-montażowa
 
Adres:
Ul. Witebska 3
85-759
Bydgoszcz
tel.
52-376-80-10
fax.
52-376-80-20
Właściciel/osoba zarządzająca:
Piotr Kempiński - Prezes, Adam Kempiński - Prokurent