SAFEGE Oddział w Polsce

Koleje; drogi; transport miejski; gospodarka wodna; odprowadzanie ścieków; odpady; budynki
 
Adres:
Al. Jerozolimskie 134
02-305
Warszawa
tel.
+48 22 47 942 47
fax.
+48 22 47 942 48
e-mail:
Właściciel/osoba zarządzająca:
Kamila Kurowska- Gawryś - Dyrektor Oddziału; Michał Palczewski - Z-ca Dyrektora Oddziału; Mariusz Szmyd - Z-ca Dyrektora Oddziału