Przetargi

29 wersja projektu nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych przyjęta przez Radę Ministrów   Szanowni Państwo, Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się 29 wersja projektu nowelizacji. Do projektu noweli ustawy wprowadzono rozwiązania niezbędne ze względu na konieczność wdrożenia dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE.  
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 10.03.2015 r.   podaje się do publicznej wiadomości, że  
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A., ul. Szubińska 107; 85-915 Bydgoszcz zapraszają do składania ofert na Budowę pod klucz "Hangaru dla samolotów transportowych
i pasażerskich wraz z płytą przedhangarową" dla Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy  
Data zamieszczenia Numer ogłoszenia Adres strony internetowej zamawiającego
Data wpisu Imię
i nazwisko lub
nazwa Inwestora Nazwa zamieszkania
lub
siedziby Inwestora