Lista członków

 
Ul. Witebska 3
85-759
Bydgoszcz
tel.
52-376-80-10
fax.
52-376-80-20
Inżynieria wod-kan-gazowa budowlano-montażowa
 
Ul. Raczkowskiego 1
85-862
Bydgoszcz
tel.
52-376-10-10
fax.
52-376-10-16
Produkcja materiałów budowlanych ( styropianu wysokiej klasy ) w nowoczesnych zakładach produkcyjnych
 
Ul. Wróblowa 23
85-437
Bydgoszcz
tel.
52-372-24-23
fax.
52-372-24-23
Budowa sytemów wodociągowych i kanalizacyjnych