Święto Budowlanych - rozstrzygnięcie konkursów BUDOWA NA MEDAL I WNĘTRZE ROKU POMORZA I KUJAW 2014

    10 października br. w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy budowlańcy regionu uroczyście obchodzili swoje święto.

Po wprowadzeniu sztandaru gości powitał Przewodniczący Rady Izby Andrzej Wosik.

    ( od lewej Marek Jankowiak, Andrzej Wosik)

 

Następnie chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłego w styczniu Prezesa Zarządu P-KIB Michała Joachimowskiego.

Uroczystość uświetnili członkowie Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa oraz zaproszeni goście, a wśród nich m.in. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Edward Hartwich, Przewodniczący Sejmiku wojewódzkiego Dorota Jakuta, Dyrektor Generalny Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Baranowski, Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, przedstawiciele Prezydentów Torunia, Włocławka i Inowrocławia, Okręgowy Inspektor PIP Małgorzata Porażyńska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Włodzimierz Ciepły, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Elwira Jutrowska, Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Wiesław Olszewski, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Jan Styliński i wielu innych gości.

    Po powitaniu głos zabrała Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pani Ewa Mes przekazując życzenia pomyślności dla budowlańców.

      (  Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes )
 

Nastepnie w imieniu Marszałka głos zabrał Edward Hartwich.

        ( Wicemarszałek Edward Hatriwch )

 

    Podczas uroczystości wręczono nadane odznaczenia państwowe i resortowe zasłużonym pracownikom budownictwa zrzeszonych w Pomorsko-Kujawskiej Izbie Budownictwa. Po odczytaniu postanowień o nadaniu, odznaczenia wręczała Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pani Ewa Mes w asyście Prezesa Zarządu Izby Józefa Gramzy oraz Przewodniczącego Rady Izby.

Brązowym Krzyżem Zasługi zostali uhoronowani:

- Jasiulewicz Krzysztof

-  Rybka Grażyna

-  Rybka Wojciech

-  Wołowiec Jacek

( Rybka Wojciech, Rybka Grażyna,Jasiulewicz Krzysztof, Wołowiec Jacek )

 

Medale za Długoletnią Służbę otrzymali:

Złote:     Bujak Leszek Leonard

              Dubalski Bożydar Jerzy

              Jasiński Roman

              Karpowicz Stanisław Andrzej

              Kokoszyński Benon

              Kozłowski Zygmunt

              Łopacki Ryszard

              Obremski Feliks

              Stec Mirosław

              Trybulska Maria Elżbieta

( Bujak Leszek Leonard, Dubalski Bożydar Jerzy, Jasiński Roman, Karpowicz Stanisław Andrzej,Kokoszyński Benon,Kozłowski Zygmunt,Obremski Feliks,Stec Mirosław ) 

 

Srebrny:Wlekliński Teodor

( Wlekliński Teodor )

Brązowe: Kufel Jakub Mateusz

              Rydzewski Adam

              Winiarska Elżbieta

( od lewej: Winiarska Elżbieta, Rydzewski Adam )

 

Ponadto Minister Infrastruktury i Rozwoju uhonorował odznakami honorowymi "Za Zasługi dla Budownictwa" niżej wymienione osoby:

- Bujak Janusz

- Bujak Maria

- Gapiński Alfred

- Januszkiewicz Janusz

- Kempiński Piotr

- Kolenda Adam

- Kowalewski Grzegorz
- Krzemiński Jerzy

- Plewa Włodzimierz

- Romańska-Siedlarska Justyna

- Ziółkowski Jan

( od prawej: Bujak Janusz, Bujak Maria, Gapiński Alfred, Januszkiewicz Janusz, Kempiński Piotr,  Kolenda Adam, Kowalewski Grzegorz, Krzemiński Jerzy, Plewa Włodzimier, Romańska-Siedlarska  Justyna, Ziółkowski Jan )

 

Odznaki wręczyła Wojewoda Ewa Mes oraz Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Jan Styliński.
Podczas tej uroczystości wręczono także 8 osobom odznaczenia "Zasłużony dla Budownictwa" przyznane przez Zarząd Krajowy Związku Zawodowego "BUDOWLANI". Odznaki wręczył Przewodniczący Związku Zbigniew Janowski.

 

Za wybitne zasługi dla miasta Bydgoszcz Medalem Prezydenta uhoronowani zostali:

1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia SA

( od lewej: Jerzy Łuczak, Rafał Bruski )

 

2. Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z o.o.

( od lewej: Leszek Domański,

3. Bogdan Weynert z Firmy "GOTOWSKI"

( od lewej: Bogdan Weynert, Rafał Bruski )

 

Medale wręczył Prezydent Rafał Bruski a odebrali Prezesi wyróżnionych przedsiębiorstw panowie Jerzy Łuczak oraz Leszek Domański.

Zgodnie z przyjętym zwyczajem współpracująca z Pomorsko-Kujawską Izbą Budownictwa redakcja dwutygodnika Profile uhoronowała 5 firm z regionu Złotą, Platynową i Platynową Kielnią z diamentem. Kielnie wręczył redaktor naczelny "Profili" Wiesław Wójcik. 

Kolejny rok z rzędu patron konkursów Kancelaria Nikodemus Finance funduje nagrodę specjalną za innowacyjność wyróżniającym się firmom. W tym roku za innowacyjność i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem uhoronowany został "Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych inż. Kazimierz Ginter. Zakład Pracy Chronionej". Nagrodę wręczył Tomasz Lisiecki a odebrał właściciel zakładu inż. Kazimierz Ginter.

( od lewej: Kazimierz Ginter, Tomasz Lisiecki )

 

     Spośród zaproszonych gości głos zabierali: Jan Styliński Prezes Zarządu  Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy, Jacek Wojciechowski Zastępca Prezydenta Miasta Włocławka,Magdalena Flisykowska-Kacprowicz Skarbnik Miasta Torunia, Aleksandra Dolińska-Hopcia Naczelnik Wydziału Inwestycji Rozwoju Gospodarczego.

( Jan Styliński )

 

( Rafał Bruski )

 

( Jacek Wojciechowski )

 

( Magdalena Flisykowska-Kacprowicz )

 

( Aleksandra Dolińska-Hopcia )

 

     Po oficjalnych wystąpieniach głos zabrał Mirosław Jagodziński -  Przewodniczący Kapituły konkursów "Budowa na Medal Pomorza i Kujaw 2014 " oraz "Wnętrze Roku Pomorza i Kujaw 2014" podsumowując tegoroczną XVII edycję. Patronami konkursów byli Wojewoda Kujawsko-Pomorski,Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,natomiast partnerami byli Kancelaria Nikodemus Finance, Lafarge oraz dwutygodnik "Profile".

( Mirosław Jagodziński )

 

XVII edycja konkursów cieszyła się dużo większym  zainteresowaniem inwestorów i wykonawców, a nieżeli w latach poprzednich.

Prowadzący uroczystość odczytał decyzję kapituły i przedstawił laureatów w poszczególnych kategoriach.

W konkursie "BUDOWA NA MEDAL POMORZA I KUJAW 2014" laureatami zostali:

1. W kategorii Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne/apartamentowce:
GRAND PRIX otrzymała:

- ARKADA INVEST DEVELOPMENT Sp. z o. o, ul. Gajowa 27 w Bydgoszczy za obiekt Atrium Park, przy ul. Gajowej 76 w Bydgoszczy

( od lewej: Bożena Wawrzkowicz, Ewa Mes)

 

2. W kategorii Budownictwo mieszkaniowe - wielorodzinne:

GRAND PRIX otrzymał:

- BUDLEX S.A. ul. Puławska 303 w Warszawie za obiekt „OSIEDLE PARYSKIE” budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Pestalozziego 2 w Bydgoszczy

-INVEST DOMPOL  Sp. z o. o., Sp. K., ul. Bartkiewiczównej 98 w Toruniu za budynek usługowo -mieszkalny „REZYDENCJA  DAGLEZJA”, ul. Szosa Chełmińska 169 A i B w Toruniu

( od lewej: Igor Pawłowski, Jerzy Przedpełski, ... , Ewa Mes, Józef Gramza )

 

 

3. WYRÓŻNIENIE w kategorii Budownictwo mieszkaniowe - wielorodzinne

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MEGA” Sp. z  o. o.,ul. Cicha 15 A  w Inowrocławiuza za Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr 1 „SOLANKOWE  ZACISZE”

 ul. Macieja Wierzbińskiego 31  w Inowrocławiu

4. w kategorii Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne – osiedle

GRAND PRIX otrzymało:

- Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Sp. z o. o.

 ul. Grunwaldzka 64  w Bydgoszczy za  Mini osiedle mieszkaniowe –zespół mieszkalno-usługowy przy ul. Grunwaldzkiej 64, 66 i Placu Chełmińskim 7 w Bydgoszczy

 

5.w kategorii Budownictwo użyteczności publicznej / szkolnictwo

GRAND PRIX otrzymało:

-Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PUBR’ Sp. z o. o., ul. Toruńska 109  w Bydgoszczy

za Centrum Demonstracyjne Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2  przy ul. Słoneczna 19 w Bydgoszczy

6.WYRÓŻNIENIE w kategorii Budownictwo użyteczności publicznej / szkolnictwo

-BUDIMEX S.A. ,ul. Stawki 40 w Warszawie za Bibliotekę Główną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ul. Karola Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy

7.w kategorii Budownictwo użyteczności publicznej / obiekty sportowe

 GRAND PRIX otrzymał:

ALSTAL GRUPA BUDOWLANA Sp. z o. o., Sp. K.,   Jacewo 76,  88-100  Inowrocław      

za Haę Sportowo –Widowiskową wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Gen. Józefa Bema  w Toruniu

8. w kategorii Budownictwo użyteczności publicznej / obiekty sportowe, rekreacyjne,turystyczne

GRAND PRIX otrzymał:

mgr inż. arch. Wojciech Ryżyński i firma Modern Construction Systems Sp. z o. o.

ul. Promienista 78 w Poznaniu za Przystań Wioślarska nad Wisłą we Włocławku, ul. Piwna, wraz z kładką pieszą nad rzeką Zgłowiączką łączącą ul. Piwną z traktem spacerowym wzdłuż Wisły

9.w kategorii Budownictwo użyteczności publicznej/ budownictwo przemysłowe

GRAND PRIX otrzymało:

COLIAN CENTRUM LOGISTYCZNE Sp. z o. o., ul. Zdrojowa 1, Opatówek za Zakład produkcji cukierniczej wyrobów w technologii mogulowej: hala produkcyjno-magazynowa   i budynek laboratorium badawczo – rozwojowego z zapleczem technicznym wraz z instalacjami wewnętrznymi  oraz instalacjami zewnętrznymi, stacją  transformatorową, zasilaniem energetycznym, oświetleniem terenu, drogami  i placami w Bydgoszczy przy ul. Srebrna 22

10. w kategorii Budownictwo użyteczności publicznej / budownictwo przemysłowe-ekologia

GRAND PRIX otrzymało: 

Przedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe PROMONT Bujak Sp. z o o,  Sp. K.

ul. Jagiellońska 35 w Bydgoszczy za  modernizację systemu zasilania w ciepło i energię elektryczną w celu obniżenia emisji poprzez budowę kotłowni w formule „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” – Proszkownia Mleka Sp. z o. o. ul. Dworcowa 28 w Piotrkowie Kujawskimi

11.w kategorii Budownictwo użyteczności publicznej / budownictwo inżynieryjne

GRAND PRIX otrzymało:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. „KOBYLARNIA” S.A., Kobylarnia 8, Brzoza

za obiekt: Kontynuacja Budowy Autostrady A-1 Toruń - Stryków, Odcinek I: Czerniewice - Odolion   od km.151+900 do km.163+300, Odcinek II: Odolion - Brzozie od km 163+300      do km. 186+336.

12. w kategorii Budownictwo użyteczności publicznej / budownictwo inżynieryjne

GRAND PRIX otrzymał:

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu  ul. Grudziądzka 159 w Toruniu za  Most im. Gen. Elżbiety Zawackiej wraz z drogami dojazdowymi.

13.w kategorii Budownictwo użyteczności publicznej / budownictwo inżynieryjne

 GRAND PRIX dla:

- Firmy „GOTOWSKI” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe  Sp. z o. o.

ul. Toruńska 300 w  Bydgoszczy -Partner Konsorcjum

- Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty-Łódź” S.A. ul. Bratysłwska 52 w Łodzi      Lider Konsorcjum

 - Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów „KOBYLARNIA” S.A., Kobylarnia 8, Brzoza -        Partner Konsorcjum  

za Budowę ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich  do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami                                       (tzw. Trasa Uniwersytecka)

14. w kategorii Budownictwo użyteczności publicznej / budownictwo inżynieryjne

GRAND PRIX otrzymała:

EUROVIA Polska S.A. ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, Kobierzyce

za Budowę bezkolizyjnego przejazdu w Solcu Kujawski  pod linią kolejową nr 018 Kutno-Piła w km 138,89 (wiadukt kolejowy).

15. w kategorii Obiekty modernizowane objęte ochroną konserwatora zabytków użyteczności publicznej

GRAND PRIX otrzymała:

Pracownia Architektoniczna ARCHI-SIZE  Jakub Kaczorowski ul. Kaliska 90/69 we Włocławku, 

za CENTRUM KULTURY BROWAR B we Włocławku

16.WYRÓŻNIENIE w kategorii Obiekty modernizowane objęte ochroną konserwatora zabytków użyteczności publicznej

dla: Gminy Miasta Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8

za Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz Toruński  Inkubator Technologiczny  "Business Link Toruń" przy  ul. Władysława Łokietka 5 i ul. Dworowej 8-10 w Toruniu

17. w kategorii Obiekty modernizowane objęte ochroną konserwatora zabytków użyteczności publicznej hotelowo gastronomiczne

GRAND PRIX otrzymał:

JM SOLUTIONS Sp. z o. o., ul. Włocławska 33 wPiotrkowie Kujawskim

za Herbarium Hotel & SPA ****  Chomiąża Szlachecka  k/Gąsawy

 

W konkursie "WNĘTRZE ROKU POMORZA I KUJAW 2014" laureatami zostali:

1.W kategorii Wnętrze w nowych obiektach budowlanych użyteczności publicznej /biurowe 

GRAND PRIX otrzymał:

METALBARK Sp. z o. o., Sp. K., ul. Jagodowa 11,  Nowa Wieś Wielka

zaBiurowiec Zakładu  Produkcyjnego METALBARK Sp. z o.o., Sp. K.ul. E. Petersona 11 - budynek  A w Bydgoszczy

 

2. WYRÓŻNIENIEw kategorii Wnętrze w obiektach modernizowanych użyteczności publicznej / biurowe

dla firmy BUDLEX S.A., ul. Puławska 303 w Warszawie, 

za  Budynek Biurowy –CALYPSO OFFICE CENTER ul   Sienkiewicza 29 w Toruniu

3. w kategorii Wnętrze w obiektach modernizowanych objętych  ochroną konserwatora zabytków/ hotelowo-gastronomiczne

GRAND PRIX otrzymał:

JM SOLUTIONS Sp. z o. o.,  ul. Włocławska 33 wPiotrkowie Kujawskim

za Herbarium Hotel & SPA ****  Chomiąża Szlachecka  k/Gąsawy

 

 Więcej zdjęć znajdziecie Państwo w zakładce  GALERIE